3D техническа анимация за вашето онлайн присъствие в социалните мрежи и видеоканали.

Създаване на интерактивни 3D визуализации за вашата маркетингова стратегия.

Разработване на симулации, които могат да предскажат как ще се представи продукт или процес.

Изграждането на 3D модели във виртуално пространство и анимирането им е интересен и въздействаш начин да възбудите интерес към вашите проекти.

От вашата техническа идея до нашето визуално презентиране онлайн.

 

Създаване на цифров близнак /виртуален модел/ на вашия бизнес е начин да присъствате в Метавселената

Дигиталните близнаци са просто градивни елементи на Метавселената. Те действат като цифрово копие в реално време на физически обект. Информационното моделиране позволява да се планира и изгражда по-ефективно на по-ниска цена, да се оперира и поддържа за по-добра производителност. Възможност да се възползвате от тази нова технологична ера и в партньорство да предприемем стъпки за постигане на тази нова визия

Може да ни изпратите изходни материали /планове, чертежи дори и скицирани ръчно на обикновен бял лист/ и да направите запитване за цена